Pogoji nakupa

Stanovanja v sklopu soseske EWOL Senior smo namenili izključno kupcem, ki so na dan podpisa pogodbe stari vsaj 55 let, prav tako morajo ta starostni prag izpolnjevati vse osebe, ki v stanovanju bivajo. Slednje ne velja  v primeru spremljevalcev, bivanja oseb s posebnimi potrebami ali invalidov. V primeru smrti ali odločitve za prodajo velja odkupna pravica. To pomeni, da podjetje Dom Navtika kupcu oziroma njegovemu pravnemu nasledniku izplača 100 % plačane kupnine za stanovanje. Tako starostna omejitev kot odkupna pravica sta temeljna mehanizma, s katerima je zagotovljena kontinuiteta osnovnega poslanstva soseske za seniorje.