Pogoji bivanja v soseski EWOL Senior 55+

Stanovanja v sklopu soseske EWOL Senior 55+ smo namenili izključno uporabnikom, starim vsaj 55 let, kar pomeni, da morajo ta pogoj izpolnjevati vse osebe, ki v stanovanju bivajoSlednje ne velja  v primeru spremljevalcev, bivanja oseb s posebnimi potrebami ali invalidov. V primeru smrti ali odločitve za prodajo velja odkupna pravica. To pomeni, da podjetje Dom Navtika kupcu oziroma njegovemu pravnemu nasledniku izplača 100 % plačane kupnine za stanovanje. Tako starostna omejitev kot odkupna pravica sta temeljna mehanizma, s katerima je zagotovljena kontinuiteta osnovnega poslanstva soseske za seniorje.